باتو معدن bawan طولانی

قوم لُر - کلوب6 مارس 2017 . با سلامت وبرکت ازناحیه ما بر تو بر تمام امتهای که با تو اند، فرود آی. .. مسیر معدن کارخانه سیمان دورود و پارک جنگلی و سپس رسیدن به کوهپایه اشترانکوه، در نقاطی مانند پنبه‌کار اندکی صعب‌العبور‌ است اما به‌دلیل داشتن پارکینگ برای خودروها و امنیت کافی بیشتر افراد از این مسیر برای بازدید از این دریاچه زیبا.باتو معدن bawan طولانی,قوم لُر - کلوب6 مارس 2017 . با سلامت وبرکت ازناحیه ما بر تو بر تمام امتهای که با تو اند، فرود آی. .. مسیر معدن کارخانه سیمان دورود و پارک جنگلی و سپس رسیدن به کوهپایه ... این رودخانه بزرگ دارای قسمتهای بزرگ و طولانی است و عمق آب در این رودخانه بسیار.